MUDr. Holecová Karin - Služby a Cenník

mainimg1.jpg, 54kB

Služby:

 

Bežná zdravotná starostlivosť:

Preventívne prehliadky

Očkovací program

Vyšetrenie stolice na skryté krvácanie

Dychový test na prítomnosť Helicobacter pylori

Poradenstvo

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz, zbrojný preukaz, potravinársky preukaz

Vstupné, výstupné a periodické prehliadky v zamestnaní

 

Nadštandartná zdravotná starostlivosť:

Návšteva ambulancie na dohodnutý čas

 

Cenník platených služieb:

 

  Názov služby Suma v 
1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na nosenie zbraní a streliva 25
2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  na vedenie motorového vozidla 20
3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účely brigády 5
4. Potvrdenie o zdravotnom stave pred cestou do zahraničia 10
5. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športové účely (parašutizmus, potápanie, ...) 30
6. Potvrdenie o zdravotnom stave – pre zamestnávateľa 20
7. EKG vzšetrenie nehradené zo ZP 7
8. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium na VŠ (každý exemplár) 5
9. Lekársky nález pre komerčné poistenie 10
10. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – osobný účel 10
11. Odber biologického materiálu (krv, moč), na žiadosť pacienta na každú skúmavku (k cene sa pripočítava cena podľa cenníka laboratória). 5
12. Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve 10
13. Kopírovanie dokumentov 1 strana 0,5
14. Vyšetrenie nepríslušneho, neakútneho pacienta (bez platnej “Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti” - hradí lieky v plnej výške) na jeho žiadosť 20
15. Aplikácia očkovacej látky, vnútrosvalovej injekcie u nepríslušneho pacienta 5
16. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na doktorantské štúdium 10
17. Lekársky nález pre potreby ÚPSVaR (parkovací preukaz, kompenzácie, preukaz ZŤP) 7
18. Storno PN 2
19. Kópia výmenného lístka pri strate 2
20. OK test 4
21. Výpis tlačiva na počkanie 10
22. Výplach ucha 3
Cenník platný od 1.4.2015.
V prípade rozdielu medzi cenníkom v ambulancii a cenníkom na webovej stránke, platí  vždy verzia cenníka vyvesená na tabuli pri ambulancii.
Ďakujem